СПИСЪК 
НА УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Make your own free website on Tripod.com
    

 1. Аграрен университет - Пловдив

 2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив

 3. Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР)

 4. Американски университет - Благоевград

 5. Бургаски Свободен университет

 6. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 7. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

 8. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

 9. Висше военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Д. Митрополия

 10. Висше училище по застраховане и финанси

 11. Висше строително училище "Любен Каравелов"

 12. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

 13. Европейски колеж по икономика и управление

 14. Икономически университет - Варна

 15. Интернационален колеж - Албена

 16. Колеж по библиотекознание и информационнни технологии

 17. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. (Датския колеж)

 18. Колеж по телекомуникации и пощи

 19. Колеж "Телематика" - Стара Загора

 20. Лесотехнически университет

 21. Медицински колеж - София

 22. Медицински университет - Плевен

 23. Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна

 24. Медицински университет - София

 25. Медицински университет - Пловдив

 26. Международен Славянски Институт

 27. Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград

 28. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

 29. Московски Държавен Индустриален Университет

 30. Национален Военен Университет "В. Левски"

 31. Нов Български университет

 32. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 33. Русенски университет "Ангел Кънчев"

 34. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 35. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

 36. Технически университет - Варна

 37. Технически университет - Габрово

 38. Технически университет - Пловдив

 39. Технически университет - София

 40. Тракийски университет - Стара Загора

 41. Университет по архитектура, строителство и геодезия

 42. Университет за национално и световно стопанство

 43. Университет "проф. д-р Асен Златаров"- Бургас

 44. Университет по хранителни технологии - Пловдив

 45. Франкофонски институт по администрация и управление

 46. Химико технологичен и металургичен университет (ХТМУ) -София

 47. Частен професионален колеж "Делта".

 48. Шуменски университет

 49. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

 50. City University - Правец

 51. International University - София

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград