Make your own free website on Tripod.com
  Дом съвет на СО № 1

03/22/07

Home
Обща информация
Управление на ССО
Дом съвет на СО № 1
Снимки
Документи
Университети
Мнения и коментари
Студентски Форум

 

Дом съвет на СО № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Славчо Русимов - Специалност Философия - 4 курс - Председател на Дом съвета

Игор Дамянов - Специалност      Актьорско майсторство - 4 курс - член на дом съвета

 

Специалност Връзки с обществеността - 4 курс Александър Григоров член на дом съвета

Мая Кайнакчиева - Специалност Социална педагогика - 1 курс - член на дом съвета

 

 

 

В ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

 

 

В ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА

 

Антония Сотирова - Специалност Туризъм член на дом съвета

 

Захари Първанов - Специалност Стопанско управление член на дом съвета

Фазли Узунов - Специалност Кинезитерапия - 4 курс член на дом съвета

 

Дзимируда Шаматарева - Специалност Право 1 курс.член на дом съвета

 

 

Home | Обща информация | Управление на ССО | Дом съвет на СО № 1 | Снимки | Документи | Университети | Мнения и коментари | Студентски Форум

This site was last updated 03/17/07