Make your own free website on Tripod.com
Необходими документи за настаняване

в студентско общежитие

  1. 2 актуални снимки

  2. Уверение от учебен отдел, че сте студент и за успех

  3. Настанителна заповед от инспектор КСБВ към ЮЗУ "Н. Рилски", Г-жа. М. Гошева

  4. Платен месечен наем съгласно от получаването на заповедта за настаняване / 24.00 лв /

  5. Платен годишен депозит от 15 лв. /заплаща се само веднъж годишно /.