Make your own free website on Tripod.com
  • за първи курс 2006/2007г от 21.08.06г-08.09.06г
  • за втори-пети курс 2006/2007г от 21.08.2006 до 14.09.06
  • Студентите, които са приключили учебната 2005/2006г с успех над 4,00 могат да подават документи също от 21.08.06.г заедно с първи курс 06/07г до 13.09.05г

При подаване на молба-декларацията ще се издава талон с входящ номер на молбата, който следва да се съхранява до издаване на настанителната заповед.

 

- Две снимки;

- Уверение от учебен отдел за успех и, че сте студент;

-  Настанителна заповед от Инспектора по КСБВ - г-жа. Мая Гошева;

- Платена такса за наем от съответната дата на настаняване съгласно заповедта / 24.00лв. /;

- Платен годишен депозит от 15.00лв. / заплаща се веднъж при настаняването на студента /.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ